Verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie.

Organisatiedeskundigen hanteren een andere aanpak dan veranderkundigen; de ontwerp- versus de ontwikkelbenadering.

Emirable sluit zich aan bij de ontwikkelingen in de moderne praktijk en combineert de aanpakken.

 • Ziet de organisatie als bron van ervaring
 • Kijkt vanuit de bestaande organisatie en brengt verbeteringen aan
 • Gebruikt kennis en inzicht van medewerkers
 • Richt zich op problemen en zoekt oplossingen
 • Draagt zorg voor een stabiele eindsituatie, echter met een grote flexibiliteit bij toekomstige ontwikkelingen
 • Heeft aandacht voor veranderingscapactiteit
 • Draagt concrete werkwijzen aan
 • Maakt gebruik van materiekennis van medewerkers en brengt ervaringen in
 • Beschrijft en analyseert en geeft processen vorm
 • Legt accenten op structuur en cultuur
 • Kiest voor een procesbenadering met inhoudelijke inbreng
 • Taakgericht met aandacht voor medewerkers