Centraal in de aanpak van Emirable staat het “ideale” leermodel van Kolb, het structureren van leren waardoor het leerrendement maximaal is.

De psycholoog Kolb deed onderzoek naar de verschillende manieren waarop mensen leren en concludeerde het volgende:

Leren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden. Deze vier leerfasen kunnen worden beschreven in termen van de vaardigheden die bij die fasen horen.

• Concreet ervaren (‘feeling’)
• Waarnemen en overdenken (‘watching’)
• Abstracte begripsvorming (‘thinking’)
• Actief experimenteren (‘doing’)

Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kan dan een aanpak bedenken waarmee je een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren). De vier fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in deze volgorde. Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model (beter nog een spiraal, want het niveau stijgt).