Naast het ontwikkelen van uw verkoopmedewerkers en begeleiding bij het inschrijven op tenders en aanbestedingen, adviseert Emirable bij de inrichting en ontwikkeling van uw tenderdesk.

Vanuit een managementperspectief bekeken, is één van de meest populaire benaderingen van organisatieontwikkeling (of een deel hiervan) er een die kijkt naar volwassenheidsmodellen.

Deze modellen zijn vooral populair omdat ze op een relatief directe manier laten zien waar een organisatie staat ten opzichte van haar branchegenoten, wat de belangrijkste verbetergebieden zijn, en een vergelijking bieden voor het kwantificeren van inefficiënties en/of verbeterpotentieel.

Emirable heeft een volwassenheidsmodel ontwikkeld voor de verkoopfunctie waardoor zij over een concreet handvat beschikt om de verkooporganisatie te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de volgende elementen:

  • Organisatiedoelstellingen, verkoopdoelstellingen en -strategie
  • Beleidsaspecten
  • Tenderproces
  • Organisatie en medewerkers
  • Methoden
  • Systemen
  • Klanten

Op basis van interviews en een documentstudie wordt de huidige situatie en het ambitieniveau vastgesteld. De GAP (verschil tussen ISS en Soll) op de verschillende elementen bepaalt de verbetergebieden. Hierbij wordt rekening met vergelijkbare organisaties en de klantomgeving.

Samen met Emirable wordt een verbeterplan opgesteld met daarin een overzicht van de te nemen maatregelen en/of acties.