Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe markteisen. Wanneer ze mee willen blijven tellen in de concurrentiestrijd moeten zij zich vernieuwen en aanpassen aan deze veranderende eisen die de omgeving stelt.

Dit betekent dat functies en medewerkers moeten veranderen om zo de flexibiliteit van de organisatie te vergroten en de kans op succesvol realiseren van de organisatiedoelstellingen te waarborgen.

Porter noemt een drietal basisstrategieën; differentiatie, kostenleiderschap of focus, gericht op positionering in de markt en het behalen van concurrentievoordeel.

Hoe gaat u uw verkoopdoelstellingen realiseren en behoudt u uw concurrentievoordeel?

Emirable richt zich met haar dienstverlening specifiek op de verandering en/of ontwikkeling van uw medewerkers en (verkoop)organisatie met als belangrijkste doelstelling het verhogen van uw slagingskans bij het uitbrengen van offertes.

Onze diensten bestaat uit:

A. Training en coaching
B. Begeleiding bij inschrijving op aanbestedingen en tenders
C. Organisatieadvies en verandermanagement