Best Value Procurement, wat is het en wanneer werkt het?

Best Value Procurement (BVP), in het Nederlands prestatie inkoop, gaat over een andere manier om als opdrachtgever en opdrachtnemer samen te werken.

Dit gedachtengoed van de Amerikaanse hoogleraar Dean Kashiwagi gaat uit van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs (best value).

Best Value Procurement

Best Value Procurement geeft opdrachtnemers de volledige ruimte om op basis van hun expertise de oplossing voor het probleem van de opdrachtnemer aan te dragen. De rol van inkoop verandert hierdoor van het bewaken van contractafspraken naar het sturen op risico’s. Opdrachtnemers zijn hierbij verantwoordelijk voor het onderkennen en beheren van externe risico’s.

Een verandering van kwaliteitscontrole door de opdrachtgever naar kwaliteitsgarantie door de opdrachtnemer.

Tijdens een BVP-aanbesteding steekt de expert boven het maaiveld uit op basis van dominante informatie; hij werkt een goed plan uit tijdens de pre-awardfase en maakt dit waar tijdens de uitvoering zoals blijkt uit de wekelijkse rapportages.

Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is het een paradigma verandering. Om de methodiek écht te laten werken, is het essentieel dat de opdrachtgever de expert herkent, in plaats van dit zelf probeert te zijn. Een verandering van een technische naar een strategische rol. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij moet nadenken, vooruitdenken, plannen en meten in plaats van reageren op de eisen en wensen.

Eind september 2016 heeft Miranda Buijs haar B-certificering publiek gehaald. De afgelopen jaren heeft zij, zowel aan de inkoop- als verkoopzijde klanten succesvol begeleid bij het toepassen van deze methodiek. Ook kan zij de overgang naar de gewijzigde rollen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer begeleiden en coachen.