Inleiding Basistraining Best Value Aanpak

De verschillen tussen “potentiële” leveranciers worden transparanter, inzichtelijker en kleiner. Hoe vindt u de ECHTE expert? Welke leverancier kan de vertaalslag maken van uw gewenste resultaat naar zijn capaciteiten. Durft u het programma van eisen los te laten en te sturen op metrics en scores? In de basistraining Best Value Aanpak leren wij u de onderscheidende opdrachtnemer te selecteren.

Expert?

Voor wie

De basistraining Best Value Aanpak is bedoeld voor kernteamleden die een rol hebben in de uitvoering van het inkoopproces.

Leerdoelstellingen

Je krijgt kennis en inzicht in het ontstaan van Best Value procurement en de belangrijkste begrippen, zoals IMT en PIPS. Je kent de stappen van het Best Value proces en leert projectdoelstellingen en deliverables te formuleren. Je weet hoe je het plafondbedrag kan bepalen en wat costdrivers zijn. Je kan dit vertalen naar een offerte aanvraag en beoordelingssystematiek op basis van gunnen op waarde. Je kent jouw rol in de concretiseringsfase en leert hoe het uiteindelijk contract gestuurd wordt op tevredenheid- en risicoscores.

Programma – onderwerpen

Achtergrond BVP

 • Best Value versus traditioneel aanbesteden
 • Achtergrond en begrippen
 • Toepasbaarheid op leveranciersmarkten

Best Value Proces

Voorbereiding

 • Projectdoelstellingen en deliverables
 • Activiteiten

Beoordeling

 • Gunnen op waarde
 • Prestatie onderbouwing
 • Kansendossier
 • Interviews

Concretisering

Uitvoering

 • Tevredenheidsscores (GOGTS)
 • Risicoscores